/  ข่าวสารข่าวสารแนะนำวิธีการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดและการเข้าชมบรรยายสดย้อนหลัง

13/02/2014 | Views : 2368

วิธีการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดและการเข้าชมบรรยายสดย้อนหลังการศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

22/12/2013 | Views : 1654

การศึกษาดูงานโครงการ MBA Online จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวสารอื่นๆ
งานสัมมนามองไปข้างหน้า...หานเส้นทางธุรกิจ

22/12/2013 | Views : 1637

โครงการ สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมงานสัมมนา มองไปข้างหน้า...หานเส้นทางธุรกิจกิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ LMS แก่นักศึกษา MBA Online รุ่น11

22/12/2013 | Views : 2290

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ LMS แก่นักศึกษา MBA Online รุ่น11กำหนดการกิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ LMS สำหรับนักศึกษา MBA Online

15/10/2013 | Views : 1748

รุ่นที่ 11 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556

15/10/2013 | Views : 1694

กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.2556

ทั้งหมด: 10 รายการ (2 หน้า)
1 2