/  ข่าวสาร



ข่าวสารแนะนำ



วิธีการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดและการเข้าชมบรรยายสดย้อนหลัง

13/02/2014 | Views : 1606

วิธีการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดและการเข้าชมบรรยายสดย้อนหลัง



การศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

22/12/2013 | Views : 814

การศึกษาดูงานโครงการ MBA Online จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวสารอื่นๆ




งานสัมมนามองไปข้างหน้า...หานเส้นทางธุรกิจ

22/12/2013 | Views : 904

โครงการ สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมงานสัมมนา มองไปข้างหน้า...หานเส้นทางธุรกิจ



กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ LMS แก่นักศึกษา MBA Online รุ่น11

22/12/2013 | Views : 1196

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ LMS แก่นักศึกษา MBA Online รุ่น11



กำหนดการกิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ LMS สำหรับนักศึกษา MBA Online

15/10/2013 | Views : 1011

รุ่นที่ 11 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556





ทั้งหมด: 10 รายการ (2 หน้า)
1 2